Dziennik elektroniczny – eSzkoła

Serwis eSzkoła jest elektronicznym odpowiednikiem papierowego dziennika lekcyjnego. Służy dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom i uczniom.  Działa na mocy rozporządzenia ministra edukacji z dnia 16 lipca 2009 roku (Dz. U. nr 116 poz. 977). Serwis eSzkoła jest narzędziem stworzonym przez zespół Xedu z myślą o wspomaganiu pracy w szkole.

Jak to działa?

W związku z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w projekcie eSzkoła może wziąć udział grupa szkół z terenu całego kraju. Przystąpienie do projektu jest nieodpłatne i wiąże się z licznymi korzyściami dla wszystkich użytkowników.
Działania mające na celu wdrożenie serwisu rozpoczynamy już od momentu zgłoszenia przez szkołę chęci przystąpienia do projektu. W ramach procedur wdrożeniowych oferujemy bezpłatne szkolenia online, pakiet filmów instruktażowych oraz zapewniamy mailowe i telefoniczne wsparcie ze strony Biura Obsługi Klienta.
Po zakończeniu wdrażania służymy pomocą i wskazówkami wszystkim użytkownikom serwisu.

Serwis eSzkoła jest produktem uniwersalnym, który z łatwością dostosowuje się do typu szkoły, jej wielkości i poziomu informatyzacji. Współpracujemy zarówno z dużymi zespołami szkół, jak i z małymi szkołami z terenów wiejskich.
Podział procentowy według typów szkół, z którymi współpracujemy:
60% szkół podstawowych
26% gimnazjów
14% szkół ponadgimnazjalnych

Oferujemy szeroki wachlarz modułów i możliwość wyboru tylko tych funkcji, z których chce korzystać szkoła.
W ramach naszego serwisu proponujemy szkołom następujące funkcje:

* rejestrowanie ocen we wszelkich możliwych skalach (1-6, A-F, oceny punktowe, oceny procentowe, oceny opisowe)
* rejestrowanie komentarzy i uwag
* rejestrowanie frekwencji
* rejestrowanie zapowiedzianych prac domowych, prac klasowych
* rejestrowanie zastępstw
* podgląd planów lekcji, terminarzy szkolnych
* dostęp do szkolnych statystyk
* wewnętrzną pocztę
* system wsparcia technicznego

Na życzenie użytkowników opracowujemy nowe moduły.

W ramach współpracy proponujemy stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkołom, które jeszcze jej nie mają.

Serwis e-Szkoła bezpłatnie

Zgodnie z naszym planem rozwoju pewna liczba szkół w Polsce może wziąć udział w projekcie Xedu bez ponoszenia żadnych kosztów. W ramach umowy 20 placówek oświatowych z terenu każdego województwa nie ponosi:

* żadnych opłat za wdrożenie serwisu eSzkoła
* żadnych opłat abonamentowych za korzystanie z serwisu
* żadnych opłat za obsługę techniczną serwisu przez cały czas trwania umowy
* żadnych opłat za przeprowadzone przez Xedu szkolenia internetowe
* żadnych opłat za prowadzenie Biura Obsługi Klienta dla wszystkich użytkowników serwisu w szkole

oraz

* ma pierwszeństwo w dostępie do najnowszych funkcjonalności serwisu

Mamy jeszcze wolne miejsca w puli bezpłatnych wdrożeń! Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)
biuro@xedu.pl
22 211 38 37
22 211 38 38

Newsletter

Wersja demonstracyjna eSzkoła

Projekt eSzkoła jest współfinansowany przez